Nyheter og aktuelt

Siste nytt fra Lundebytannlegene og tannhelsebransjen

Tannbehandling uten amalgam

Som mange nå er blitt oppmerksomme på, kan bruk av amalgam ha en rekke uheldige helsemessige virkninger. For en grundig innføring i emnet anbefales Harald Hamres bok "Amalgam og sykdom". I dette skrivet vil vi fokusere på de sentrale punktene ved pasientbehandlingen. Det er viktig at du som pasient er best mulig orientert om de prinsippene vi arbeider etter, slik at du skjønner hva som foregår og at misforståelser unngås.

1. Diagnose:

Det er vanskelig å diagnostisere helsereaksjoner fra kvikksølv (og evt. andre bestanddeler) i amalgam. Sykdomsbildet er meget omfattende og svært individuelt. Kvikksølvet er i liten grad direkte årsak til sykdom, oftest virker det negativt på immunforsvaret, hormonbalansen, nervesystemet eller lignende.

Det finnes ingen eksakt diagnose for kvikksølvpåvirkning. Første bud er selvfølgelig at du har gjennomgått grundig legeundersøkelse for å utelukke andre lidelser. Deretter må man sammenholde sykdomshistorien med utført tannbehandling (oppstod det symptomer like etter tidligere behandling?) og gå igjennom symptomregisteret. En såkalt Dimaval-test gir en pekepinn på om kroppen har avleiret mer kvikksølv og andre tungmetaller enn normalt, men forteller ikke noe om følsomheten overfor stoffene. Dette kan derimot en VEGA- test gjøre. Derfor kan testene med fordel kombineres. Man må allikevel ha klart for seg at dette heller ikke gir noe eksakt svar, særlig vil falske negative resultater kunne forekomme. En inspeksjon i munnhulen og røntgenbilder vil fortelle om uheldige kombinasjoner av metaller, dårlige rotfyllinger med mer. Evt. kan kinesiologisk test hos noen pasienter fortelle om spesielt belastede tenner. På det ovenfor skisserte grunnlaget kan man vurdere nytten av en utskiftning. Det må imidlertid poengteres at det er mange usikkerhetsmomenter som man ikke har kontroll over, derfor er det umulig å love noen bedring og langt mindre si noe om tidsskjemaet.

2. Forbehandling:

Før behandling startes, er det fint om du minst 2-3 uker i forveien begynner å ta antioksidanter for å gi kroppen et ekstra forsvar mot den belastningen det er å skifte fyllingene.

Generell anbefaling: SELEN (bioselen med sink) 100-200 micgr.
VIT. E (Ido- E) 200-300 mg
VIT. C ( ester C) 500-1000mg

Vit. B6,zink og evnt. Q-10 kan også være gunstige.
Det går i tillegg an å ta en kinesiologisk test eller håranalyse for å finne ut om det er spesielle mineraler/ vitaminer du trenger. Særlig er det gunstig hvis du føler at du ikke tåler ett eller flere av dem.

Før du kommer: 20-30 min før behandling anbefales det å innta 4-8 cl brennevin. Grunnen til dette er at alkohol hemmer et enzym som lalles katalase i munnhulen. Dette oskyderer kvikksølvet i bronkiene og lungene og fører derfor til mindre kvikksølvbelastning av bl.a hjernen. Enzymet hindrer med andre ord at kvikksølv tas opp i kroppens blodbaner i for store doser.

Kulltabletter kan du ta når du kommer inn for behandling. Anbefaler 4-6 stk. Kulltablettene binder opp eventuelt kvikksølv og methylradikaler som dannes i magen av bl.a. magesyren dersom noe amalgam skulle svelges.

Utover dette vil du få full beskyttelse under utboringen. Kofferdam rundt tannen, kraftig sug, friskluftmaske og ekstra avtrekk.

Vanlig tempo for utskiftning er 4-6 uker. Kan individuelt tilpasses. Ofte må man forvente en forverring etter utboring. Bør ikke skifte en ny fylling før forverringen er over.

3. Fyllingsmaterialere:

Fyllingsmaterialene som brukes i stedet for amalgam har først og fremst vært kompositter og porselen. Det er ulike typer porselener: empress og zirconforsterket porselen, Procera, som kronemateriale. Kompositterer som regel førstevalget om det ikke foreligger uttalte allergier.

I størst mulig utstrekning bør man unngå all bruk av metaller, også edle. Blandinger av metaller vil alltid utgjøre et spesielt faremoment. Ekstra ille er gull og amalgam, men også palladium, sølv og kopper med mer. vil kunne gi ubehag og skadevirkninger, enten alene eller i kombinasjon med andre stoffer. I dag kan også broer lages uten bruk av metallegeringer.

Stifter i tenner kan i dag lages helt uten metall, ved bruk av kullfiber. Plastmaterialene er de billigste og enkleste å ha med å gjøre. De forbedres  stadig og er i dag fullt ut akseptable for mindre og middels store fyllinger. De største fyllingene vil ha størst holdbarhet om de lages indirekte av tanntekniker.

Er du spesielt allergisk eller for eksempel el. overfølsom, er det viktig å teste ut materialfabrikater og typer du tåler på forhånd. Dette gjøres enklest kinesiologisk eller ved VEGA-test, noe som viser seg å være ganske pålitelig.

4. Materialenes varighet

Plastfyllinger fungerer hos de fleste pasientene helt utmerket, vi ser i dag slike som fremdeles sitter på plass etter 10 år eller mer.

Det er i midlertidig viktig å merke seg at holdbarheten til denne typen fyllinger varierer mer enn for amalgam, mye av det skyldes at de er mer biologisk "snille", slik at bakterier trives bedre på dem. ( amalgam skiller ut bakteriedrepende kvikksølv). Pasienter med ekstremt kraftig bitt kan en sjelden gang oppleve at en plast- eller porselenfylling knekker. De fleste tilfellene av brukkne fyllinger ellers skylders spising av spesielt harde og eller seige ting, som karameller el. l. Det må derfor på det sterkeste frarådes å spise slikt!

Hos en del pasienter vil vi se at fyllingene brytesned og løses opp fortere enn hos andre, slik at det etter hvert kan bli større mellomrom mellom tennene og også fare for hull. Dette skjer særlig hvis hygienen er relativt dårlig. Da får bakteriene ligge i fred mellom tennene og produsere syre, som i sin tur løser opp både fyllinger og tannsubstans. For å unngå hull og gi fyllingene en maksimal levetid, er det derfor helt avgjørende med en god munnhygiene. Aller viktigst er daglig bruk av tanntråd/tannstikker i alle mellomrom og regelmessig fluorskylling. Dessuten er det viktigere enn ellers med regelmessig tannlegeundersøkelse.

5. Garanti

Det er vanskelig å gi presis garanti på restaureringene siden de har svært varierende holdbarhet hos de forskjellige pasientene. Vi følger vanligvis den regelen at de legges gratis om innen et år hvis det er tydelig svakhet ved fyllingen, ellers vurderes de enkelte tilfellene individuelt.

Det er for øvrig viktig å være klar over at vi hele tiden prioriterer den generelle helsen, noe som innimellom kan gå på bekostning av materialtekniske aspekter. Dette betyr at man noen ganger må akseptere en kortere levetid og mer reparasjoner på restaureringene enn om man hadde brukt tradisjonelle (oftest metallholdige) materialer. Dette siste er det også viktig å være klar over hvis du kommer til en annen tannlege som mener at nesten alle fyllingene må skiftes ut. Vær skeptisk til slike utsagn og søk råd hos oss eller annen tannlege med spesiell kompetanse på alternative materialer. Selv om restaureringene etter mange år ikke er teknisk perfekte, representerer de sjelden noe problem og kan ved jevnlige kontroller og vedlikehold ofte fungere i lang tid fremover.

6. Betaling

Det er dessverre liten eller ingen mulighet for å få økonomisk støtte til utskifting av amalgam. Dette betyr i praksis at du må betale alt selv. Selv om vi har installert mye ekstra utstyr og driver ganske annerledes enn andre tannleger, prøver vi å holde oss til vanlige takster.

Alle priser forutsetter betaling kontant/ kort eller senest innen 14 dager. I spesielle tilfeller kan betalingsordninger avtales.